stambena arhitektura mediteranske klime

Villa Albedo Mostar

Predmet ovog projektnog zadatka je prostorna intervencija na lokalitetu Ilići u  Mostaru u vidu rušenja postojeće i izgradnje nove stambene građevine (P+1).

GODINA

2020

LOKACIJA

Ilići, Mostar

PROJEKTANTI

Ledić arhitektura

KATEGORIJA

Stambeni objekti

  • GODINA : 2020
  • LOKACIJA : Ilići, Mostar
  • PROJEKTANTI : Ledić arhitektura
  • KATEGORIJA : Stambeni objekti
Villa Albedo Mostar

Kuća je dispozicijski rješena u dva nivoa: prizemlje i kat.

Objektu se pristupa sa lokalnog puta na sjeveroistočnom pročelju gdje su omogućena dva parking mjesta na parceli. Ovo pročelje, budući da je smješteno bliže cesti nešto je intimnijeg karaktera sa minimalnim brojem prozora.

Volumenski sklop kuće predstavljaju čiste i jednostavne forme: izduženo prizemlje iznad kojeg se smjestio kat kvadratičnog oblika.

Unutrašnji prostori i sama kuća se otvaraju prema jugu pa je ovo pročelje zapravo najekspresivniji i najdinamičniji dio kuće, sa velikim staklenim površinama, terasama i pergolama kao produžetkom kuće i  deniveliranim bazenom i zelenilom koje se širi oko njega.

Prizemlje je otvorenog karaktera sa trpezarijom i kaminom kao središnjom komponentom prostora. Sa lijeve i desne strane organiziran je dnevni boravak i kuhinja iza koje se smještaju tehnički prostori, garaža, kotlovnica, hladnjak te ostave direktno vezane na vanjske prostore, bazen, terasu i roštilj.

Na katu je smještena noćna zona; master bedroom sa vlastitim kupatilom i  garderobom te dvije dječije sobe i pripadajuće kupatilo. Sve sobe imaju izlaz na balkon.

Kuća je materijalizirana u jednostavnu, bijelu fasadu sa dijelovima koji su materijalizirani kamenim pločama što dodatno naglašava samu formu kuće.

Villa Albedo Mostar

Parcela je nepravilnog oblika i u padu u smjeru jugozapad-sjeveroistok. Sa svoje dvije strane, sjeveroistočne i sjeverozapadne, omeđena je lokalnim putem, a prema jugozapadu pružaju se čiste vizure na zelenilo.

Građevina je svojom dužom stranom smještena okomito na padinu ostavljajući dovoljno prostora za komuniciranja sa bočnih strana. Sav tren ispred i iza kuće se zaravnava na date kote radi boljeg funkcioniranja cjelokupne parcele.

Maksimalna visina objekta je 7.00 m što odgovara koti 116.39 m.n.v.

3D montaža

Villa Albedo Mostar