Vikend kuća “Mons

GODINA

2022

LOKACIJA

Vlašić

PROJEKTANTI

Ledić arhitektura

KATEGORIJA

Vikend kuća

  • GODINA : 2022
  • LOKACIJA : Vlašić
  • PROJEKTANTI : Ledić arhitektura
  • KATEGORIJA : Vikend kuća
Vikend kuća "Mons

Testirajući granice projektiranja vikend kuća, dolazimo do jednog novog dizajna prilagođenog uvjetima okruženja u kojem se nalazi.

Vikend kuća “Mons” je smještena u centralnom dijelu Vlašića, na Babanovcu. Pozicija objekta je dala osnovne parametre prilikom projektiranja, a samim tim i iznjedrila poseban dizajn vikend kuće na ovim prostorima.

Posmatrajući formu jednovodnog krova u kombinaciji sa istacima koji je dodatno razvijaju, te materijalizaciju specifičnu za ovu vrstu objekta, dobio se objekat koji ne samo da odiše jedinstvenim pristupom projektiranja, nego to i dokazuje.

Ideja vodilja, koja se javlja od samog starta jeste izražena vertikalnost koja se može dobiti upravo kroz igranje sa krovnim plohama, te koja dalje, vuče sama po sebi i određene horizontalne linije koje u globalu, u kombinaciji jedni sa drugima, očituju ponovno, pečat naše firme utisnut kroz frontalnu fasadu.

 

U funkcionalnom smislu, vertikalne komunikacije su postavljene tako da po potrebi, fizički se mogu odvojiti prizemlje i etaže, te se time mogu dobiti prostori koji mogu se  odvojeno koristiti bez ikakvih prepreka.

Vodeći računa o tome da svaka prostorija ima optimalne dimenzije, ali da objekat gabaritno bude u skladu sa formom, dobili smo upotpunosti iskorišten prostor koji se sastoji od prizemlja i dvije etažne jedinice, predviđene kao prostor dnevne i noćne zone.

Jedan od dominantnijih elemenata jeste također i kubus, koji je ostakljen velikim staklenim plohama i time pruža odličan kutak za relaksaciju.

Postavljanjem ovakvog objekta kroz vrijeme i prostor, ostavljamo još jedan pečat naše vizije ovakve tipologije arhitekture.