Vikend kuća Fišić

GODINA

2022

LOKACIJA

Babanovac, Vlašić

PROJEKTANTI

Ledić arhitektura

KATEGORIJA

Vikend kuća

  • GODINA : 2022
  • LOKACIJA : Babanovac, Vlašić
  • PROJEKTANTI : Ledić arhitektura
  • KATEGORIJA : Vikend kuća
Vikend kuća Fišić

Obronci Vlašića su vječita inspiracija za objekte zanimljive arhitekture, a posebno kada sama lokacija diktira formu objekta. Na taj način, na već izgrađenoj strukturi suterena, formira se objekat koji se sastoji od  prizemlja, potkrovlja 1, potkrovlja 2 i potkrovlja 3, i naravno već pomenutog suterena. Objekat je u osnovi nepravilnog oblika a njegova maksimalna visina iznosi cca 22 m.

U suterenu možemo pronaći tehničke prostorije i konobu, na prizemlju dva apartmana sa zajedničkim prostorijama, u potkrovlju 1, jedan apartman, potkrovlja 2 je koncipiran na isti način kao i prizemlje, dok u potkrovlju 3 se nalazi galerija  od aparmana koji se nalazi etažu ispod.

Njegova izuzetna funkcija je diktirala formu koja pruža zaista jedinstven pogled na stazu Markovac kao i na dobro poznati put Dolina panjeva.

Vikend kuća Fišić

Vizure u ovakvom ambijentu su nešto što zaista diktira kako funkciju tako i samu formu objekta. Velikim staklenim plohama, dodatno smo unijeli sav doživljaj planine u enterijer i time stvorili jednu zaokruženu cjelinu. Dodatno poštivanje zatečenog stanja unosimo i kroz prirodne materijale koje možete uvidjeti u svakom segmentu objekta.

Vikend kuća nastala prema ovom principu projektiranja je multifunkcionalna, sadržajna i savremena interpretacija planinske arhitekture.

Ukoliko malo bolje pogledamo frontalnu fasadu, vidjet ćemo da se na njoj očituje i naš znak, naš pečat, odnosno naš, već sada poznati logo firme. Sasvim suptilno utisnut u jednu od “lica” objekta, daje dodatnu emotivnu vrijednost objekta.

Znamo da, kada spomenemo planinu Vlašić, uz nju vežemo i rečenicu – planina koja ima dušu. Našim objektima, i dosadašnjim projektima, njenu dušu unosimo i u arhitekturu i prostor!

Vikend kuća - Fišić