Rekonstrukcija i nadogradnja stambenog objekta na Maksimiru

Urbana vila Zagreb

Predmet ovog projektnog zadatka je prostorna intervencija na lokalitetu Maksimir u ulici Dolčić u vidu rušenja postojećeg i izgradnje nove stambene građevine- urbane vile (Po+P+1). Cjelokupna građevina se sastoji od podruma, prizemlja i kata ukupne bruto površine od 333.00 m2 i ukupne neto površine 279.30 m2.

GODINA

2020

LOKACIJA

Maksimir, Zagreb

PROJEKTANTI

Ledić arhitektura

KATEGORIJA

Stambeni objekti

  • GODINA : 2020
  • LOKACIJA : Maksimir, Zagreb
  • PROJEKTANTI : Ledić arhitektura
  • KATEGORIJA : Stambeni objekti
Urbana vila Zagreb

Kolski prilaz objektu ostvaren je preko rampe nagiba 6% koja vodi do natkrivena dva parking mjesta i podrumske etaže koja se sastoji od pomoćnih prostora: ostave, vešeraja i kotlovnice. Kota najnižeg zaravnanog i uređenog terena je +0.49 (167.78 m.n.v.) u odnosu na nulu objekta (podruma). Visina građevine (h), mjerena od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na najnižem dijelu do gornjen ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, iznosi 8.46 m (176.24 m.n.v.). Ukupna visina objekta, kota vrha krovne atike, iznosi 9.91 m (177.69 m.n.v.) čime se građevina uklapa u okolinu gdje maksimalna visina susjednih objekata iznosi 177.72 m.n.v.

Katastarska čestica na Maksimiru, pravokutnog je oblika, površine 555m2 te u padu u smjeru jugozapad-sjeveroistok. Visinska razlika između najviše i najniže točke prirodnog terena iznosi cca 3.5 m. Predviđa se rušenje postojeće stambene građevine (Po+P+1k) sa pomoćnim objektima i izgradnja novog objekta visine podrum, prizemlje i kat. Nova građevina je od regulacijske linije udaljena 5.75 m, a od susjednih međa minimalno 3m. Smještaj zgrade na građevinskoj čestici prikazan je u grafičkim prikazima. Na čestici su omogućena 2 parking mjesta na prilazu u podrum. Čestica je priključena kolnim prilazom na javnu prometnu površinu sa jugozapadne strane, a sa iste strane je omogućen i glavni ulaz u građevinu.

Urbana vila Zagreb

Pristup prizemnoj etaži ostvaren je vanjskim stubištem smještenim na sjeverozapadnom pročelju. U prizemlju se nalazi stambeni prostor, sa stubištem kao vertikalnom komunikacijom između sve tri etaže, pozicioniranom u središtu objekta. Oko njega se organizira dnevna zona sa dnevnim boravkom, blagovaonicom i kuhinjom. Ovaj otvoreni prostor se na jugoistoku veže na natkriveni balkon i zelene površine. Direktnom vezom je omogućena komunikacije između kuhinje i roštiljnice koja je natkrivena laganom pergolom. U prizemlju je predviđena i gostinjska soba te kupaonica.

Na prvome katu nalazi se stambeni prostor sa dvije dječije sobe i kupaonicom te roditeljskom sobom sa pripadajućom kupaonicom i garderobom. Sve sobe imaju pristup balkonima na jugozapadnom i jugoistočnom pročelju.

Obiteljska kuća suvremenog dizajna