Idejni projekt - obiteljska kuća

Tetris_house

GODINA

2021

LOKACIJA

Vitez

PROJEKTANTI

Ledić arhitektura

KATEGORIJA

Stambeni objekti

  • GODINA : 2021
  • LOKACIJA : Vitez
  • PROJEKTANTI : Ledić arhitektura
  • KATEGORIJA : Stambeni objekti
Tetris_house

Uvjetovana nepravilnom konfiguracijom terena i samom insolacijom, “tetris house” dobija zanimljivu formu i različit doživljaj sa svih strana.

Tetris_house

Sve zone su raspoređenje po etažama tako da je u suterenu uglavnom prateći sadržaj kao što su garaža, kotlovnica, ekonomski ulaz i sl. Glavni ulaz se nalazi na prizemnoj etaži gdje je smještena cijela dnevna zona sa dvorištem na istoj koti. Noćna zona je smještena na prvoj etaži kojoj pripada polunatkrivena terasa koja čini i sam krov prizemlja.