Stambeni objekat “Hlivno”

GODINA

2022

LOKACIJA

Livno

PROJEKTANTI

Ledić arhitektura

KATEGORIJA

Stambeni objekti

  • GODINA : 2022
  • LOKACIJA : Livno
  • PROJEKTANTI : Ledić arhitektura
  • KATEGORIJA : Stambeni objekti
Stambeni objekat "Hlivno"

Stambeni objekat “Hlivno” , koji nosi naziv po prijašnjem nazivu grada Livno, predstavlja još jedan stambeni prostor koji je apsolutno prilagođen potrebama korisnika.

Posmatrajući njegovu formu, očituju se dva odvojena dijela, koja su međusobno povezana sa jednostavnim konceptom, vanjskog čeličnog stepeništa sa zanimljivom zaštitnom ogradom. Etaža, koja je zaokrenuta u odnosu na prizemlje, koncentriše vizuru niz padinu, ali i fizički natkriva prostor terase kojoj se pristupa sa prizemlja.

Cijeli objekt zauzima cca 250m2 brutto površine što je i bio jedan od zahtjeva, raspoređenih na dva odvojena stana i vanjskog prostora namijenjenog za druženje. Unutar stvakog stana se može pronaći otvoreni koncept dnevne zone, i po jedna spavaća soba, a u zasebnom kubusu se nalazi tehnički prostor i garaža. Zajednički prostor, pored stepenica, čini i pristupni put kao i parking prostor ispred objekta.

Iako je potreba bila da se objekat odvoji po funkciji, naš cilj je bio da se takva podjela ne očituje na samom objektu, nego da on predstavlja jedinstvenu cjelinu, koja je međusobno povezana sa par dodirnih tačaka. Rotiranjem pojedinih dijelova objekta, smo izasli iz zone komfora kako investitora, tako i okruženja, te time pokazali kako veoma jednostavan pristup dizajnu i projektiranju može uz samo jedan potez ostaviti efektan otisak.