Idejni projekt - obiteljska kuća

Obiteljska kuća “JAJCE”

GODINA

2020

LOKACIJA

Jajce

PROJEKTANTI

Josip Ledić,dia. Sanjin Mulamuhić,dia.

KATEGORIJA

Stambeni objekti

  • GODINA : 2020
  • LOKACIJA : Jajce
  • PROJEKTANTI : Josip Ledić,dia. Sanjin Mulamuhić,dia.
  • KATEGORIJA : Stambeni objekti
Obiteljska kuća "JAJCE"

Obiteljka kuća “Jajce” se nalazi u prirodnom okruženju  na jako atraktivnoj lokaciji uz Plivsko jezero. Velike terase kako u parteru, tako i oko objekta, pružaju nesmetan pogled na jezero.

Obiteljska kuća "JAJCE"

Obiteljka kuća “Jajce” se nalazi u prirodnom okruženju  na jako atraktivnoj lokaciji uz Plivsko jezero. Velike terase kako u parteru, tako i oko objekta, pružaju nesmetan pogled na jezero.

Objekat je na prilično strmoj padini tako da je suteren djelimično ukopan i iskorišten za garažu i ostale prateće prostore. Pristupna cesta je s niže strane padine gdje su smješteni kolska i pješačka kapija. Krov je viševodni sa strehama koje imaju ravan podgled. Glavna terasa je natkrivena te je na njoj organizovano sjedenje sa grill-om.