Memorijalni centar kralja Tomislava

GODINA

2022

LOKACIJA

/

PROJEKTANTI

Ledić arhitektura

KATEGORIJA

Javni objekti

  • GODINA : 2022
  • LOKACIJA : /
  • PROJEKTANTI : Ledić arhitektura
  • KATEGORIJA : Javni objekti
Memorijalni centar kralja Tomislava

Samozatajni, jedinstveni i megalomanski projekat specifičnog arhitektonskog sklopa krije glavne odlike našeg rada.

Ostavljajući naglasak na kulturu, spomen, i tradiciju, formiraju se pomenute odlike odnosno navedeni sadržaji kompleksa:

  1. Amfiteatar koji bi se koristio za razne skupove u svrhu edukacije i različitih vrsta prezentacija,
  2. Galerijski polivalentni prostor,
  3. Spomen soba ( kapela ) na samo krunisanje kralja,
  4. Caffe koji bi bio suport navedenim funkcijama kao i posjetiteljima koji bi dolazili u posjetu memorijalnom centru.

Kompletean sadržaj i sama arhitektonska kompozicija, u svim svojim aspektima integrirana je u brdo, tako da se kroz sve njene dijelove može prolaziti i komunicirati ( iznad, ispod, kroz ),te je time srednji dio kompleksa upotpunosti dostupan. Glavni ulaz u kompleks je sa donje strane, preko monumentalnog stepeništa koje prolazi ispod velike konzole koja se nadvila nad njim. Takvo natkriveno stepenište ima ulogu da se koristi i kao gledalište za neka veća događanja na otvorenom. Centralni trg na kojem sve kulminira je zamišljen tako da je utisnut u teren i okružen je zidovima koji bi nosili mozaike koji prikazuju sam događaj krunisanja. Prohodni, ravni i ozelenjeni krovovi su zamišljeni kao pješačke zone koje se integrišu u ostale zelene plohe oko kompleksa. Ovakav splet događaja i projektovanja je jak simbol, reper u prostoru po kojoj bi cijeli grad bio prepoznatljiv. Dosta se referira na spomeničku arhitekturu bivše države, s tim da ovdje imamo integriranu funkciju u formu, što je bio dosta zahtjevan zadatak.  Također, kao osnovni materijal je korišten natur beton koji je utisnut, shematizirani i nadnaravno povećani simbol pletera koji je jedini ukrasni element iz 9. stoljeća za kojeg sa sigurnošću možemo reći da se tada koristio. U simboličnom smislu forma aludira na podizanje jako velikog artefakta iz terena koji aludira na vrijeme krunisanja, a opet doživljava interpretaciju u savremenom smislu.

Idejno, statiku je definirao kolega Damir Halković gdje gigantske konzole od 30 m strše iz terena i nose masu koja se nadvila nad stepeništem u dužini od 50 m. Centralni monoliti koji su poredani oko trga simbolički predstavljaju krunu i vertikalnost kompleksa kako bi mogao oko sebe okupljati prostor i usmjeravati ljude i događaje ka centru cjelokupnog prostora.

Ovakav pleter u doslovnom značenju je zaista jedan kompleks pun zanimljivih elemenata arhitekture.