Idejni projekt - obiteljska kuća

Dvojna kuća 2K

GODINA

2020

LOKACIJA

Vitez

PROJEKTANTI

Ledić arhitektura

KATEGORIJA

Stambeni objekti

  • GODINA : 2020
  • LOKACIJA : Vitez
  • PROJEKTANTI : Ledić arhitektura
  • KATEGORIJA : Stambeni objekti
Dvojna kuća 2K
Dvojna kuća 2K

Dvojna kuća 2K je projektirana u urbanom dijelu grada sa neometanim pogledom na sam centar. Pristup parceli je na sjevernoj strani sa lokalnog puta. Kuća je uklopljena u već postojeći niz susjednih objekata.

Potpuna simetrija objekta sa ulazne strane je isforsirana na zahtjev investitora, a koje čine dva brata. Forma je pravougaona, bez posebnih istaka s tim da je naglašena dvojnost objekta.