Duplex XL

GODINA

2019

LOKACIJA

Vitez

PROJEKTANTI

Josip Ledić,dia

KATEGORIJA

Stambeni objekti

  • GODINA : 2019
  • LOKACIJA : Vitez
  • PROJEKTANTI : Josip Ledić,dia
  • KATEGORIJA : Stambeni objekti
Duplex XL

Ukoliko ste ljubitelj savremeno koncipirane arhitekture namijenjene većoj porodici, onda je Duplex XL idealan primjer onoga što Vama treba.

Svojom izvanrednom formom i poigravanjem materijala, ostavlja snažan pečat unutar okruženja u kojem se nalazi, a opet, prati trendove čiste, jednostavnije “linije” koja se provlači kroz cijeli objekat.

Fizičkim odvajanjem dvije forme, naglasak se stavlja na dvojnosti objekta gdje svaki dio može upotpunosti neovisno funkcionirati.

U centralnom dijelu su smještene sve horizontalne i vertikalne komunikacije koje ipak, u tom “zglobu” omogućavaju konekciju između dva bloka, ili dva krila. Ukoliko se taj “zglob” dematerijalizira, kao što je to slučaj i ovdje, onda govorimo o poigravanju forme i funkcije na jedan sasvim jednostavan a izuzetno efektan način.

Postavljanjem prizemlja u novi materijal, tamnijeg kolorita, jasno odvajamo i funkcije unutar objekta, gdje su u unutar njega postavljene tehničke prostorije neophodne za nesmetano funkcioniranje cijelokupnog objekta, ali i ostale prateće sadržaje koji se otvaraju u svoju intimnu zonu, ka stražnjem dijelu objekta.

Poigravanjem kolorita, staklenih ploha,  i materijala, naslućujemo funkciju koja bi se mogla naći unutar objekta, ali i dajemo prostora prolazniku da i sam mašta, koji bi to sadržaj smjestio u ovako jedinstven koncept!