Idejni projekt obiteljske kuće u Busovači

Lovric-H

YEAR

2020

LOKACIJA

Busovača

PROJEKTANTI

Josip Ledić,dia. Sanjin Mulamuhić,dia.

KATEGORIJA

Stambeni objekti

  • YEAR : 2020
  • LOKACIJA : Busovača
  • PROJEKTANTI : Josip Ledić,dia. Sanjin Mulamuhić,dia.
  • KATEGORIJA : Stambeni objekti
Lovric-H

Obiteljska kuća se nalazi u Busovači u urbanom dijelu grada te je okružena objektima slične spratnosti. Situaciono gledajući, s prednje strane se nalazi kolski pristupni put, sa stražnje strane je dvorište, a s bočnih strana su susjedni objekti te je sve to uticalo na samo oblikovanje i izgled objekta.

Objekat se sastoji od dva dijela, tj. stambeni dio i garaža sa alatnicom kao prateći dio. Između ova dva kubusa je formiran pasaž koji vodi prema stražnjem dvorištu. Stambeni dio čine prizemlje sa dnevnim sadržajem i kat sa noćnom zonom.

Video prezentacija