nadogradnja

GSKids – ENG

YEAR

2019

LOKACIJA

Slimena, Travnik

PROJEKTANTI

Josip Ledić,dia., Sanjin Mulamuhić dia.

KATEGORIJA

Stambeno poslovni objekti, realizacija

  • YEAR : 2019
  • LOKACIJA : Slimena, Travnik
  • PROJEKTANTI : Josip Ledić,dia., Sanjin Mulamuhić dia.
  • KATEGORIJA : Stambeno poslovni objekti, realizacija
GSKids - ENG

U pitanju je bio dosta složen zadatak budući da se radilo o nekoliko intervencija koje je bilo potrebno izvesti na postojećem objektu; dogradnja sa elementima rekonstrukcije, nadogradnja te sanacija, a bilo je potrebno i adaptirati prostore novoj funkciji budući da je izvršena prenamjena prostora iz stambenog u poslovni prostor dječijeg vrtića koji radi po Montessori programu.

Fotografija postojećeg stanja

GSKids - ENG