preuređenje interijera

Crkva Sv. Nikole Tavelića, Omanjska

YEAR

2015

LOKACIJA

Sivša, Usora

PROJEKTANTI

Josip Ledić,dia.

KATEGORIJA

Sakralna arhitektura

  • YEAR : 2015
  • LOKACIJA : Sivša, Usora
  • PROJEKTANTI : Josip Ledić,dia.
  • KATEGORIJA : Sakralna arhitektura
Crkva Sv. Nikole Tavelića, Omanjska

Filijalna crkva Sv. Nikole Tavelića  je smještena u malom mjestu Omanjska koje pripada Općini Usora, a njom upravlja župa Sv. Ante Padovanskog u Sivši. Preuređen je kompletan interijer crkve, a prezbiterij kao centralni dio prostora ističe se po važnosti i ujedno je po dizajnu, najzanimljiviji dio.

Geometrija prezbiterija kao i njegovo popločanje su zadržani. Specifičnost prostora je u tome što se u materijalizaciji elemata prezbiterija kao što su oltar, ambon, tabernakul i sedes, koristila autohtona zidana škrilja u kombinaciji sa bijelim mramorom čije su površine obrađivane na različite načine.

Zatečeno stanje

Novoprojektirano